Apothekers

Informatie voor apothekers

Via telefoonummer 0900-XXX kunnen mensen die slechtziend of blind zijn gesproken bijsluiterteksten beluisteren. Wilt u precieser weten hoe de Nationale Bijsluiter Telefoon werkt, ga dan naar informatie voor consumenten. Essentieel in de werking van de telefoondienst is het registratienummer van het medicijn (RVG, RVH of EU-nummer), dat de beller op het toetsenbord van de telefoon moet intikken.

Als apotheker kunt u een bijdrage leveren aan een succesvolle dienstverlening aan slechtzienden en blinden. Viziris heeft speciaal voor apothekers een informatiefolder (pdf 1mB) gemaakt over de Nationale Bijsluiter Telefoon. Ook is er een informatiekaartje voor slechtzienden en blinden die via de KNMP naar u toegestuurd is.

Hieronder de belangrijkste verzoeken van de initiatiefnemers van de Nationale Bijsluiter Telefoon aan u, de apothekers, om dit initiatief tot een succes te maken:

Als apotheker kunt u:

klanten die slechtziend of blind zijn wijzen op de service van Nationale Bijsluiter Telefoon
hen het speciale informatiekaartje meegeven, waarop naam, telefoonnummer (ook in braille!), openingstijden en tarief vermeld staan
het kaartje van de Nationale Bijsluiter Telefoon op een goed zichtbare plek neerleggen, bijvoorbeeld op de balie van uw apotheek. Een plek in uw algemene folderrek raden we niet aan, omdat blinden en slechtzienden dit rek niet zo gauw zullen raadplegen en het moeilijk zal zijn voor hen om de kaart tussen de folders te vinden
voor de consument het registratienummer van het medicijn opzoeken en in grote letters noteren. Immers, de Nationale Bijsluiter Telefoon werkt via het intoetsen van het registratienummer (RVG, RVH of EU-nummer) van het medicijn

Wilt u meer informatiekaartjes of folders ontvangen, neem dan contact op met de initiatiefnemers van de Nationale Bijsluiter Telefoon.

Let op!

De Nationale Bijsluiter Telefoon is geen medische hulpadvieslijn! Een consument die die vragen heeft over het gebruik van het medicijn verwijzen we door naar zijn of haar huisarts of apotheker.
Op de Nationale Bijsluiter Telefoon is een aansprakelijkheidsdisclaimer van toepassing. De Nationale Bijsluiter Telefoon is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik van een medicijn. Meer informatie over de aansprakelijkheidsverklaring.
Van consumenten die een bestelling plaatsen voor de tekst van de bijsluiter in een andere leesvorm, worden de naam- en adresgegevens, het registratienummer van het medicijn en de leesvorm genoteerd. Hiervoor is een privacyreglement opgesteld en is de Nationale Bijsluiter Telefoon aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In het privacyreglement staat onder meer dat registratiehouders de gegevens van de beller alleen mag gebruiken voor het doel van de Nationale Bijsluiter Telefoon. Meer informatie over het privacy-regelement.
Wij gaan er van uit dat de consument tevreden is over de service van de Nationale Bijsluiter Telefoon. Mocht hij of zij van mening zijn dat dat niet het geval is, dan kan dat aan ons gemeld worden. Wilt u meer informatie over het klachtenregelement.